عطر نان و شیرینی محلی آنهم زمانی که دست پخت مادران و دختران روستا باشد و از نزدیک هم بتوانید مراحل طبخ آن را ببینید حال هوای خاص خود را دارد اگر مایل به تجربه مزه کشتا و کاکا و رشته خوشکار و… محلی هستید سری به غرفه مربوط به این محصولات بزنید و این نان ها را همراه با نوشیدنی های بوم کافه بر روی نیمکت های چوبی مرکز توریستی روبه منظره سرسبز قرق بومی میل کنید.

تلفن هماهنگی با مسئول غرفه نان و شیرینی