در رستوران این مرکز توریستی گروهی از بانوان روستا با توجه به آموزشهای لازم و تجربه چندین سال طبخ خوراک های محلی، مشغول ارائه غذاهای محلی و خلق تجربه گردشگری غذا برای شما مهمانان و گردشگران عزیز هستند.

برای هماهنگی در مورد خدمات این بخش می توانید با ………….. به شماره ……….   تماس حاصل فرمایید.