اگر مایل به نوشیدن یک دم نوش محلی یا چای با طمع گیلانی و روبه منظره ای خاطره انگیز هستید یا در دل گرمای تابستان می خواهید طمع یک نوشیدنی خنک را همزمان با تماشای دویدن اسب های زیبا احساس کنید سری به یک کافه محلی و جذاب بزنید که نوشیدنی های زی را ارائه می دهد.