قایقرانی در رودخانه محلی که در چمنزار جریان دارد آن هم زمانی که اسب های نیمه وحشی و گاومیش ها در اطراف آن هستند تجربه منحصر به فردی است شما می توانید با کمک راهنمای دوره دیده در این رودخانه کایاک سواری کنید و همزمان با حرکت در رودخانه ای که به تالاب انزلی منتهی می شود با گیاهان و پرندگان منطقه نیز آشنا شوید و عکس های منحصر به فردی نیز بگیرید.